Pere Losantos

Fa uns mesos vam escriure una entrada sobre la mesura del treball col·laboratiu. Hem començat a fer primeres passes amb la visualització de xarxes, una eina útil quan tenim molts nodes  i relacions entre ells, i que a nosaltres ens ha servit per situar les diferents propostes de projecte. L’anàlisi de dades va molt més enllà de la part gràfica, i a la UPC tenim experts que ens estan ajudant a anar més enllà, però com sempre pas a pas. Anem al gra!

Emvullimplicar i projectes v3

L’eina que hem fet servir és NodeXL, un plugin d’Excel que és fàcil de fer servir i dóna bons resultats. Cada quadrat representa un projecte de la fase CRIDA, i el tamany és proporcional al nombre de persones que l’han recolzat via “M’agrada”. Els punts blaus són homes, i els fúcsies són dones (sentim l’abús de tòpics). Cada línia entre un punt blau/fúcsia i un quadrat vermell correspon a un “Em vull implicar”´d’una persona. Així per exemple, l’Araceli Adam es va implicar a “+Enllà de la teva taula”, “Student Engagement” i “Smart University”. Només apareixen els nomes de les persones que s’han volgut implicar en més de dos projectes, per no saturar el gràfic.

Reflexions

Només observant el gràfic podem concloure algunes idees que apuntem, a l’espera de completar i analitzar la informació amb el campus o unitat de cada persona, i quines són més o menys col·laboratives.

  1. Algunes persones estan “hiperimplicades” (en 3, 4 o 5 projectes). També amb un excel ho podríem haver vist, però és molt més evident de manera gràfica.
  2. Tots els projectes estan connectats entre ells, excepte el Projecte GeosTIC, que apareix més aïllat.  El problema no és que no interessi el projecte, ja que les dimensions del quadrat (“M’agrada”) és important, però més aviat que semblaria que està poc connectat amb la gent que mou altres projectes col·laboratius.
  3. Els projectes “On són les meves fotos” i “Banc del Coneixement d’una banda, i “TIC International Week” i “Smart Univercity” de l’altra comparteixen força gent i també propòsits similars.
  4. Hi ha força encavalcaments entre unes propostes i altres. Qui té ganes de col·laborar, no escatima esforços!

Res més, quan haguem analitzat més els resultats us en farem cinc cèntims.