Pere Losantos

Any 2027. El programa Nexus24 ha arribat al final, 10 anys passen volant. Hem pogut mesurar quan més eficient és una organització quan col·labora per fer front a reptes complexos. Hem format a un 80% del PAS de la UPC. Hem creat places estables de perfil TEC (Tècnics de Treball Equips Col·laboratius) a cada UTG, i hem aconseguit que gairebé totes les universitats públiques catalanes hagin endegat projectes com el Nexus24UPC. I de retruc hem aconseguit una altra cosa: crear un grau universitari.

Llegíem l’any 2017 que PISA mesurava ja la competència col·laboradora o col·laborativa a l’ESO, que Catalunya estava ben situada, i que les noies eren més col·laboratives que els nois. En aquell moment vam pensar que si PISA mesurava les mates, les llengües i el treball col·laboratiu, per què no s’ensenyava aquesta darrera disciplina a la universitat?

Ens vam enredar a dissenyar un grau interuniversitari promogut per la UPC amb dos objectius clars: d’una banda, crear el perfil TEC, i de l’altra, aconseguir que més noies vinguessin a la UPC ja que els interessava més aquestes competències. A partir d’una experiència iterativa amb estudiants es va crear l’any 2027 el  CITEC, Grau Universitari en Comunitats, Innovació i Treball en Equips Col·laboratius.

El grau tenia una orientació a projectes i metodologia àgil des del primer dia, l’alumnat triava cada mes el temari que volia seleccionant entre els més de 200 mòduls que formaven el repositori d’aprentatge segons la necessitat del moment. L’alumnat treballava en sprints, demos i retros, cada alumne tenia una configuració de curs diferent. Per tant no es podia parlar d’assignatures com les entenem avui, però sí de continguts obligatoris pels què s’havia de passar.

Entre d’altres, aquests, perquè el 20% dels continguts eren definits per tot l’estudiantat cada any i valorat al final del curs.

 • Pensament creatiu o Design Thinking I, II i III
 • Programació bàsica
 • Gestió de la innovació.
 • Models naturals de col·laboració i cooperació
 • Etologia de les masses
 • Anàlisi de xarxes.
 • Aproximació a les ciències de la complexitat
 • Models de negoci col·laboratius. Ètica i estètica.
 • Matemàtica, estadística i big data
 • Didàctica de la col·laboració
 • Història dels moviments socials i polítics
 • Democràcia participativa
 • Processos de digitalització a les organitzacions
 • Psicologia de la col·laboració.
 • Relacions humanes avançades. La negociació.
 • Gestió de les emocions. Empatia i diàleg.
 • Societat col·laborativa. Economia del procomú.
 • Eines TIC col·laboratives
 • Tècniques Col·laboratives no TIC
 • Gestió empresarial en mode col·laboratiu
 • Assignatures optatives definides pel conjunt d’estudiants

El primer any es van oferir 40 places en tractar-se d’un projecte pilot, i val a dir que es van exhaurir de seguida, amb un 70% de noies i 30% de nois. Ràpidament el grau va créixer i les persones que un dia havien passat pel programa Nexus24 de la UPC van esdevenir professorat associat durant molts anys. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, i aquest conte és acabat.