Pere Losantos

Una de les eines de què disposa la comunitat UPC -especialment el PAS- per ser més competents en el Treball en Equips Col·laboratius (TEC) és l’Escola Nexus24, un itinerari d’aprenentatge de 20h+30h que arriba aquest novembre a la seva 5a edició. Volem explicar-vos els continguts que hem programat i les novetats més importants introduïdes a partir dels suggeriments de les més de 150 persones que ja l’han cursat.

Novetat 1. No cal impulsar o implicar-se en un projecte Nexus24 per participar.

Atès que moltes persones heu manifestat interès en treballar aquestes competències TEC  però no teniu un projecte a desenvolupar o la possibilitat de dedicar-hi tant de temps com voldríeu, hem separat la formació en dues parts independents. D’una banda el programa de 20h Introducció al Treball en Equips Col·laboratius els dies 14, 16, 28 i 3 de novembre. De l’altra les 30h del desenvolupament dels projectes entre gener i abril de 2019. D’aquesta manera encara que no tingueu un projecte us podreu formar en aquestes competències per aplicar-les en el vostre dia a dia. Aquí el calendari i el programa, i aquí les inscripcions. Queden poques places!!

Novetat 2. Nous mòduls opcionals de competències digitals en TEC

En edicions anteriors hem hagut d’invertir molt de temps en dotar els particpants d’una identitat digital col·laborativa i un coneixement bàsic d’eines com un google docs o similars. Per això enguany oferim la possibilitat de cursar abans de la formació de 20h dos mòduls  “P09. Identitat Digital per al Treball en Equips Col·laboratius (TEC)” i “P10. Eines digitals bàsiques per al Treball en Equips Col·laboratius (TEC)” de 2,5h. D’aquesta manera creiem que tothom aprofitarà millor el temps. 

Novetat 3. Els continguts. Modularitat, escalabilitat i replicabilitat. 

Tot i ser una formació força artesanal comencem a tenir ja un cert recorregut i experiència. Ens han ajudat en aquest camí i des de la primera edició els amics i amigues de WeQuestion i Tejeredes, que col·laboren sempre de manera desinteressada. Ens plantegem convertir l’itinerari en mòduls que es puguin sol·licitar a demanda per una unitat o per un projecte quan, per exemple, una unitat necessita un suport concret com pot ser els rols en un equip, l’ús de la Retro o com fer anar el Trello.

L’estructura que ens ha quedat consta de 10 mòduls de 1,5h cadascun, incloent els opcionals en eines digitals per el TEC.

  • P01. Com sóc i com em veuen: avaluació dels rols dins els equips de treball.
  • P02. Compartint propòsit: com identificar i consensuar el que ens uneix.
  • P03. Pensant amb les mans: aproximació a la creativitat i el design thinking.
  • P04. Treballant l’empatia: incorporem l’usuari/a abans no sigui massa tard.
  • P05. Treballem àgils:  iteracions i altres metodologies àgils .
  • P06. Ens avaluem: com avaluar la feina i el treball de l’equip sense fer-nos mal.
  • P07. Comunicació cap endins: per què treballar a distància no sigui un problema.
  • P08. Comunicació cap enfora: efectivitat, transparència i coherència.  
  • P09. (Opcional). Identitat Digital per al Treball en Equips Col·laboratius (TEC).
  • P10. (Opcional) Eines digitals bàsiques per al TEC