Gabriel Verdejo Álvarez (gabriel@cs.upc.edu) – RDlab

Tots som conscients que els clients o usuaris seran els jutges que decidiran si el nostre producte, servei o solució els hi agrada i per tant si tindrà èxit o no. Tots som conscients que cal tenir-los en compte quan desenvolupem la nostra idea. Però com els integrem al nostre projecte? Com gestionem aquesta relació?

Aquesta píndola del Nexus 24, dirigida a equips col·laboratius de la UPC, es va focalitzar en els nous paradigmes de pensament i disseny que es deriven de la innovació oberta (open innovation). Volíem provocar un canvi de pensament en tots els membres dels equips per tal que l’usuari estigui present a totes les fases del desenvolupament i no siguin convidats de pedra fins el moment final.

Usuari

A la sessió del passat dia 11, vam fer una introducció de la gestió de les idees al llarg de la història de la humanitat. De com hem evolucionat des d’un model d’idea feliç on un “geni” treballava segons la seva visió fins a un model obert d’innovació on el valor no està tant en tenir la idea genial, sinó validar-la i desenvolupar-la amb els usuaris. Vam comentar com obrir la nostra visió fora del nostre àmbit enriqueix el ventall d’idees i la necessitat de sortir fora de la zona de confort.

Un cop “conscienciats” vam reflexionar sobre la importància de ser un equip per desenvolupar correctament un projecte. Cal compartir la mateixa idea (visualitzar, verbalitzar, tocar) i crear espais ordenats on tothom pugui aportar lliurement. La filosofia del Design Thinking ens proporciona una nova forma de materialitzar les nostre idees i les tècniques del Disseny Centrat en l’Usuari (User-Centred Design) ens proporcionen eines concretes per implicar els usuaris.Designthinking

La identificació dels grups d’interès (stakeholders) per la nostra idea o projecte, la creació de la “persona” representativa juntament amb l’escenari i els casos d’ús ens permeten definir un marc inicial per la nostra solució. Caldrà doncs prototipar la funcionalitat mínima viable de la nostra proposta i contrastar-la amb els usuaris.

La iteració d’aquest procés ens permetrà cristal·litzar la nostra solució d’una forma més eficient i realment orientada a l’usuari. L’objectiu és conèixer els descobriments claus (insights) del nostre projecte aprofitant totes les aportacions i validant-les amb els clients. De forma que arribem a la millor solució possible i per tant maximitzant les possibilitats d’èxit.

Aquesta píndola era un servei als equips del Nexus24, i per tant les opinions de les persones que s’hi van apuntar son claus i ens ajuden a millorar. Les dues hores es van fer curtes per abastar tot el contingut teòric i per tant vam poder treballar únicament una part dels exercicis pràctics plantejats. L’ambient distès va fomentar la participació de tothom de forma que tots ens vam quedar amb ganes de més!

Tant els organitzadors com els participants vam gaudir de l’experiència i la recomanarien a d’altres persones. D’aquesta forma ja estem treballant en una nova edició recollint les aportacions i els resultats d’aquesta sessió, i a disposició per si algun equip vol aprofundir més en la qüestió