Maria Hortènsia Álvarez, Didac Ferrer

El Programa Nexus24 de la UPC ofereix entorns d’aprenentatge, perquè especialment el PAS (però també PDI i estudiantat) experimenti una manera diferent de treballar basat en el Treball en Equips Col·laboratius. Aquests entorns d’aprenentatge es vehiculen a través de la realització de projectes de millora de la universitat que els mateixos equips proposen perquè creiem que l’aprenentatge s’ha de donar en condicions reals i amb un grau alt de motivació.

Aquests projectes generen dos tipus d’efectes: la transformació individual/grupal dels participants, en tant que integren nous coneixements i habilitats; i la millora de la universitat, en tant que rep els resultats del treball d’aquests equips. És el dilema aprenentatge vs. resultats que obliga a posicionar-se sobre quin és el major guany en aquest camí. A Nexus24 ens decantem més per l’aprenentatge perquè el que es busca principalment és el canvi de cultura a la universitat, sense deixar de banda que la motivació “pràctica” (produir alguna cosa tangible) és important per a moltes persones.

Una mostra del que està significant aquest camí, la vam tenir el passat 11 de febrer amb la 2a Jornada Nexus24 (tots els vídeos d’aquesta sessió es poden consultar al Canal UPCtv). Aquell dia es va fer visible el treball dels Equips Nexus24 i es va donar el tret Gerent obrint jornadade sortida a la crida 2016 per a nous projectes. La jornada portava com a lema “Un dia diferent”, i amb aquest propòsit vam intentar provocar altres vivències com: fotografiar-se en el photocall, participar en una dinàmica conjunta per trencar el gel, descobrir el disseny de serveis per primer cop, escoltar algunes presentacions originals de projectes, gaudir d’un esmorzar col·laboratiu o Banc de coneixementsdissenyar conjuntament i participar en l’Open Space Nexus24 per intercanviar nou coneixement. Tenim proves gràfiques de tot això i l’avaluació de les persones que hi van participar, de fet, gairebé un 61% de persones van respondre que aquell dia havia estat bastant o molt diferent.

Per donar continuïtat a tot aquest trajecte, ara és el moment de proposar nous projectes a la crida 2016 del Programa Nexus24 que finalitzarà l’11 d’abril. Es tracta d’una gran oportunitat per conèixer persones dins la UPC, aprendre coses noves i intentar millorar la UPC amb una actitud proactiva. Enguany, s’hi poden presentar projectes que neixin dins les unitats (entès en sentit ampli) o que neixin en els caps d’algunes persones inquietes. També existeix un llistat de temes de referència que puguin servir per inspirar aquests projectes i que són necessitats actuals de la universitat.