El Programa Nexus24 està format per totes les persones que participen, d’una manera o altra, en la consecució del programa. Així, parlem de la Comunitat Nexus24, el Comitè Nexus24 i l’Equip de coordinació.

Comunitat Nexus24

La Comunitat Nexus24 és la xarxa social de totes les persones que s’adhereixen al manifest o participen en els espais de trobada al voltant del programa. Un d’aquests espais virtuals és la Comunitat Nexus24.

Comitè Nexus24

El comitè Nexus24 té la funció de validar institucionalment els projectes que es desenvolupen en el marc d’aquest programa. Actualment està format per: Olga Lanau, Carla Bragós, Pilar Batanero, Víctor Cullell, Ana Belén Cortinas i Didac Ferrer.

Equip de coordinació

Nexus24 UPC està coordinat i impulsat des de juliol de 2014 per un equip de tres persones amb dedicació parcial a aquest projecte.

Didac Ferrer
Didac Ferrer

M’encanta treballar a les interfases, creant connexions improbables i ajudant les comunitats i els grups a innovar i aportar més valor. Com a gestor públic, crec que per responsabilitat i servei ens cal fer un gir de 180º a la manera de treballar. I en el cas de la universitat, si no li donem una volta, deixarem de merèixer-nos un lloc especial que la societat encara ens reconeix. Aquest programa és una oportunitat que m’il·lusiona molt!

 

Pere Losantos
Pere Losantos

Sent el més escèptic dels tres, penso que el treball col·laboratiu pot ser una bona eina per construir una organització més flexible i alhora humana. M’agrada aprendre mentre treballo, i això és el que tinc la sensació de fer amb el desplegament d’aquest nou programa. He d’agrair la bona voluntat i comprensió de l’equip del  Gabinet de Projectes Específics a qui prenc una part substancial de la meva dedicació laboral a la UPC. 

 

Maria Hortensia Alvarez
Maria Hortènsia Álvarez

Crec fermament que el futur es construeix amb entusiasme i optimisme, aquí i ara. Per això, humilment vull contribuir a crear una nova realitat en l’entorn laboral de la universitat on les persones se sentin satisfetes i il·lusionades de formar-hi part. El que més em motiva és ajudar a que les persones es puguin sentir autorealitzades, també a la feina. 

 

 

D’on venim

El setembre de 2011 un grup de persones del PAS de la UPC vinculades a les unitats:

van mostrar interès per transferir a la universitat l’experiència de treballs col·laboratiu i de comunitats de pràctica que d’altres institucions havien ja començat a aplicar amb èxit. La dispersió geogràfica dels campus, l’aïllament entre persones i unitats, i un sentiment d’esgotament del model organitzatiu vàlid fins feia pocs anys els impulsava a fer-ho conscients que no seria un camí sense entrebancs.

No era el primer cop que a la UPC es treballava d’aquesta manera: els i les caps d’administració ho havien fet, i també el POE (Programa d’Optimització Energètica), amb un èxit relatiu. Tanmateix, es tractava d’experiències isolades i sense reconeixement institucional, visibilitat ni vocació transformadora. Després de conèixer diferents casos fora de la UPC com el Programa Compartim de la Generalitat es va començar a treballar en una proposta sota el nom UPC_CO amb els següents objectius:

  • Crear un marc en el que la innovació en la gestió fos reconeguda, valorada i promoguda per transformar l’organització cap a un model més flexible, obert i efectiu .
  • Motivar i desenvolupar professionalment el PAS facilitant un entorn per a l’aprenentatge i la col·laboració
  • Fer xarxa i experimentar, aplegant les persones interessades en el treball col·laboratiu a la UPC, identificant experiències innovadores internes i externes i iniciant projectes pilot.

El projecte pilot, que va incorporar altres unitats, com el Servei de Desenvolupament Organitzatiu, va finalitzar dos anys després, just abans de les eleccions de novembre 2013. Els resultats es van recollir en un informe que es va fer arribar al nou equip de direcció. El balanç del treball del grup col·laboratiu va ser encoratjador pel que fa als resultats però amb reserves pel que fa al mètode. A diferència d’altres experiències de fora, es va considerar que les unitats jugaven un paper massa important. En cas de tornar-ho a fer, era convenient que el paper principal recaigués principalment en el lideratge de persones que aportaven el seu coneixement i temps, però no per la seva posició en la jerarquia.

Un cop superada l’època electoral, la nova direcció de la universitat considerà important i estratègic reprendre el programa de treball col·laboratiu des de l’àrea d’organització, però aquest cop sense unitats, sinó encarregant-ho a un equip impulsor. D’aquesta manera, a juny de 2014, es posa en marxa el Programa Nexus24UPC.

 

DISCLAIMER SOBRE LA PUBLICITAT EN AQUESTA PÀGINA.
EL PROGRAMA NEXUS24 DE LA UPC NEIX AMB EL COMPROMÍS DE MINIMITZAR LA DESPESA SENSE QUE AIXÒ ATURI L’ACTIVITAT. PER AIXÒ FEM SERVIR EINES D’ÚS GRATUÏT COM EL BLOG WORDPRESS EN QUÈ DE TANT EN TANT APAREIX PUBLICITAT NO VINCULADA A LA UPC NI AL PROGRAMA NEXUS24.