El propòsit del Programa Nexus24 és que l’any 2024, treballar en equips col·laboratius serà “normal” a la UPC.

nexus24_objectius2Com hi arribarem?

Això implica tant un canvi cultural com operatiu, que cal gestionar com un procés progressiu que s’anirà accelerant. El Programa Nexus24 està format per:

  • Una actitud oberta que permeti compartir i innovar.
  • Un programa de gestió del canvi per conduir la transformació del model de manera eficaç.
  • Una comunitat creixent de persones que col·laboren, aprenen i canvien.
  • Un procés d’innovació i transformació per millorar la universitat.
  • Un mètode basat en l’aprendre fent.
  • Un espai sense compartiments ni jerarquies que facilita la col.laboració entre persones.
  • Un equip coordinador que dinamitza i articula el procés.

El Programa dóna suport al treball en equips col·laboratius a la UPC oferint al PAS entorns d’aprenentatge i pràctica en projectes transversals de millora de la pròpia universitat

Què entenem per treball col·laboratiu?

“El treball col·laboratiu és una expressió que designa la suma d’esforços d’un grup per assolir una meta comú. Avui se’l diferencia del simple treball en equip o cooperatiu per l’autonomia de què gaudeix cadascun dels membres implicats en la tasca, per no basar-se en l’organització jeràrquica tradicional, per utilitzar abundantment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i perquè sovint, però no sempre, es realitza sense compensació financera” (Font: Wikipedia)

I a la UPC? Llegeix el manifest Nexus24 que ha preparat el primer equip Nexus24 al projecte Impuls Nexus24.

Quins són els objectius del programa

1. Motivar i empoderar les persones

Aconseguir que, amb la participació de tothom, un bon lideratge i les eines adients, les persones que hi treballem la considerem un bon lloc per desenvolupar-nos personal i professionalment aportant el millor de nosaltres mateixes.

2. Fer aflorar el talent desaprofitat que es troba dins la universitat

Moltes persones mostren actituds, aptituds, coneixements, relacions, visions i experiència en gestió de l’organització més enllà de les definides al lloc de treball. És objectiu del Programa Nexus24UPC aconseguir donar visibilitat i utilitat a tot aquest talent ocult tot incorporant eines i metodologies per a la seva aplicació en la millora de l’organització i de l’autoestima de les persones que hi treballem.

3. Obrir i compartir el coneixement present a la universitat

En ple segle XXI no té sentit treballar -i menys en un organisme públic- en compartiments estancs amb esperit possessiu del coneixement talment com si fóssim en un monestir del segle XV. Conscients d’aquest canvi, moltes organitzacions obren ja les seves fonts -OpenCourseWare, MOOC- per difondre i compartir. Tanmateix, no és el mateix publicar en obert una tesi o una classe que compartir coneixement quan aquest s’associa encara a control i poder.

És objectiu del Programa Nexus24UPC aprendre junts que el coneixement compartit genera més valor per les persones i per la institució, i desenvolupar les eines relacionals i tecnològiques adients per aconseguir-ho.

4. Guanyar flexibilitat com a organització per adaptar-se més fàcilment als canvis

Són molts els canvis que veurem en els propers anys en els àmbits propis de la universitat. L’aparició de noves formes d’aprenentatge, els canvis sobtats en la durada dels estudis, la internacionalització necessària, els canvis en el finançament de la recerca  o la creació d’estructures de gestió consorciades són només alguns exemples que ens fan reflexionar sobre la capacitat de la UPC per abordar-los.

És objectiu del Programa Nexus24UPC transmetre una manera de treballar més flexible que permeti en un temps raonable definir noves estructures, processos i encaixos que permetin aprofitar les oportunitats que tot canvi suposa.

DISCLAIMER SOBRE LA PUBLICITAT EN AQUESTA PÀGINA.
EL PROGRAMA NEXUS24 DE LA UPC NEIX AMB EL COMPROMÍS DE MINIMITZAR LA DESPESA SENSE QUE AIXÒ ATURI L’ACTIVITAT. PER AIXÒ FEM SERVIR EINES D’ÚS GRATUÏT COM EL BLOG WORDPRESS EN QUÈ DE TANT EN TANT APAREIX PUBLICITAT NO VINCULADA A LA UPC NI AL PROGRAMA NEXUS24.