Student Engagement

Membres de l’equip

Araceli Adam (ICE, Campus Nord), Àngels Serrat (SC, Campus Nord), M.Eugènia Esbrí (CTT-EPSEVG), Joan Giralt (OSI, Campus Nord), Francesc del Pozo (PDI), Dídac Martinez (SBiB, Campus Nord), Imma Vidal (EtSE camins, Campus Nord), Carlos Oriol (UTG industrials, Campus Sud).

Padrina: Rosa Estela (Sotsdirectora ETSECCPB)

Descripció

Alguns estudiants de la UPC en acabar els seus estudis diuen que no recomanarien aquesta universitat, és a dir, que no en 5 anys o més no s’ha creat “engagement”. Lluny d’amagar el cap sota l’ala, volem conèixer el perquè d’aquesta opinió estudiant el concepte de Student Engagement -que ja es fa servir a moltes universitats- com a mètode per avaluar qualitat d’una universitat a partir de l’estudi de casos i dels propis estudiants i agents implicats.

Resultats esperats

1. Producte de coneixement en forma de guia amb la informació recollida de les diferents experiències.

2. Prova pilot amb informació directa de persones implicades en l’Engagement dels estudiants incloent també a alguns d’aquests.

Enllaços