Aquesta pàgina recull algunes de les eines que fem o hem fet servir des de Nexus24. A mida que les anem documentant i validant les enllaçarem a una fitxa.

Funcions i eines

En aquesta graella es relacionen les necessitats de funcionament en un equip de treball col·laboratiu amb alguns exemples d’eines col·laboratives que poden satisfer aquestes necessitats. Aquesta graella és resultat del treball fet a la 1a edició de la formació de la fase Impuls.

Gestió de projecte

Software Trello. Programari que permet gestionar models de treball àgils basats en SCRUM d’una manera eficaç i personalitzada.

Doodle: eina simple per posar d’acord a moltes persones sobre una data de calendari, ideal per planificar reunions. Es pot integrar amb calendaris de l’entorn google.

Gestió de documents

Suite Google: conjunt de google equivalent al word que permet editar documents de manera síncrona (al mateix temps) i gestionar de manera simple els permisos.

Google Drive: magtzem d’arxius online, similar a DropBox però a diferència d’aquest els documents es poden editar en el mateix aplicatiu.

Comunicació i difusió

Google Hangout: eina de Google que permet fer reunions virtuals. No és massa intuïtiva i requereix perfil Google, però és interessant també perquè està integrada. Límit de persones. Fitxa descriptiva.

Picktochart: eina simple per fer pictografies, útil per a la comunicació d’idees en format d’històries o de processos evolutius al llarg del temps.

Animoto: programa online que permet, a partir d’imatge, textos i vídeos, crear un únic vídeo amb música i efectes (transicions, …) de forma intuïtiva, àgil i ràpida. Fitxa descriptiva.