Maria Hortènsia Álvarez

En les metodologies àgils de treball es parla de la “retro” que és una sessió on es fa retrospectiva de com ha anat el treball que ha desenvolupat un equip en un temps de treball determinat. Com que els cicles de feina són iteratius, les millores detectades es poden aplicar al nou cicle i així aconseguir optimitzar al màxim el funcionament de l’equip i l’obtenció de resultats. Docns ahir vam fer la retro del projecte Impuls NX24 i com va dir algú, era com fer un DAFO, però més simpàtic. És veritat que aquest grup, en aquest cas, ja no té més continuïtat perquè ha finalitzat la seva tasca però l’objectiu era detectar les pràctiques que cal tenir en compte per a nous equips de treball.

Dibuix d'un vaixell navegantVàrem utilitzar la metàfora del vaixell com a imatge inspiradora per fer l’anàlisi. El vaixell és l’equip de treball que navega amb un objectiu i amb una direcció concreta. En aquest camí hi ha elements que afavoreixen la navegació, com és el vent, però també n’hi ha d’altres que l’entorpeixen, com pot ser l’àncora que ens lliga al fons i no ens deixa avançar. També tenim una destinació somiada, l’illa del tresor, allà on volem arribar idealment.

D’aquesta manera vàrem poder expressar tot allò que havia afavorit el projecte i que eren coses que calia mantenir (el vent); tot allò que ens havia dificultat l’avenç i que calia eliminar (l’àncora) i tot allò que ens proposàvem aconseguir en un futur proper (l’illa del tresor).dibuix d'un vaixell navegant  amb post its al voltant

D’aquesta anàlisi vam extreure accions a incorporar en els futurs equips de treball del Programa Nexus24. Algunes d’elles van ser: incorporar dinàmiques de grup per poder experimentar diferents maneres de realitzar una tasca, afavorir la diversitat dins l’equip de treball, explicitar i tenir molt presents els objectius durant tot el cicle de treball, treballar la confiança i el compromís dins l’equip, etc.

Fer una retro, una “collita”, un DAFO o simplement, dedicar un temps dins el projecte i l’equip per avaluar i fer balanç de la seva evolució és una pràctica molt recomanable per assegurar la bona salut de qualsevol projecte. A mida que l’equip avança es van consolidant les competències, es van perdent les pors i es treballa d’una forma més àgil.

Gràcies a tot l’equip Impuls NX24 per la bona feina!!

DISCLAIMER SOBRE LA PUBLICITAT EN AQUESTA PÀGINA.
EL PROGRAMA NEXUS24 DE LA UPC NEIX AMB EL COMPROMÍS DE MINIMITZAR LA DESPESA SENSE QUE AIXÒ ATURI L’ACTIVITAT. PER AIXÒ FEM SERVIR EINES D’ÚS GRATUÏT COM EL BLOG WORDPRESS EN QUÈ DE TANT EN TANT APAREIX PUBLICITAT NO VINCULADA A LA UPC NI AL PROGRAMA NEXUS24.