Maria Hortènsia Álvarez

Una mà anònima escriu la frase que dóna títol a aquest post, en la valoració final que fem minuts abans de finalitzar l’Escola de Tardor Nexus24 2016. I aquest és, de fet l’objectiu principal que perseguim amb aquesta acció formativa.

L’Escola de Tardor està dirigida a totes les persones participants en un equip Nexus24 per preparar-los per al treball col·laboratiu que hauran de posar en pràctica en el desenvolupament dels seus projectes. Gairebé tot és voluntari: triar el tema sobre el que volen treballar, triar els components de l’equip, triar l’abast del seu projecte, … Excepte una sola cosa que accepten en entrar a Nexus24: la manera d’organitzar-se i de treballar que ha de ser col·laborativa i han d’aprofitar per experimentar-la i aprendre.

L’eix vertebrador de l’Escola s’ha basat en 4 temes, per nosaltres claus, en el treball dels equips col·laboratius:

  1. Els equips i la seva cohesió: el factor humà és la base i cal que tothom tingui clar el propòsit que uneix aquell equip.
  2. Les metodologies àgils de treball en equip: donen un marc clar per organitzar-se de forma autònoma i compartida i amb una actitud de millora contínua.
  3. L’orientació a l’usuari del disseny de serveis: a través de la co-creació i el prototipat, el Design Thinking ens obre un camp pràctic i tangible que ens acosta a l’usuari i ens ajuda a incorporar la seva visió en els nostres serveis i projectes.
  4. La comunicació en obert: la col·laboració no sorgeix si no hi ha comunicació prèvia, és a dir, si no hi ha possibilitat de conèixer un projecte i fer-ne seguiment, no podran sorgir noves oportunitats de col·laboració.

Aquests continguts els vam treballar molt sobre el terreny, d’una forma molt pràctica i vivencial i en això, ens van ajudar tota la quantitat de formadors externs que ja són amics del Programa Nexus24: Tejeredes, Wequestionourproject, el grup Agile UPC Vilanova, el Dani Giménez Roig i el Jaime Benavides. A tots ells moltíssimes gràcies!

img_3892 img_4140 dsc04014 dsc03911


L’Escola de Tardor de Nexus24 sempre és un revulsiu, com diu una altra veu “M’ha remogut l’interior. Ha estat positiu i caòtic alhora” o “Es perd massa temps en xorrades i poc temps per a l’important“. És evident que busquem que els participants surtin de la zona de confort i això sempre genera una mica de confusió o directament, de rebuig. També és evident que tot és sempre millorable i prova en són totes les aportacions que ens van regalar a la retro.

dsc03974 dsc03947 dsc03934 dsc03925 img_3954 img_4035


Aquestes són totes les aportacions fetes. Gràcies! Ens serviran per millorar la propera edició!

Què ha anat bé?

La formació del 1r i 4t dia motivant, interessant. La sessió del Dani mlt interessant i engrescadora. Formar-nos per connectar. Ajudar a formar equip. Comencem a crear esperit d’equip. Hem fet un equip. La connexió de l’equip. El primer dia ajuda a trencar barreres i fer equip. Conèixer gent d’arreu, fer grup més enllà del propi grup. M’ha agradat conèixer i relacionar-me amb membres d’altres grups. Veure la dinàmica d’altres grups. Interacció entre tots. Optimisme i cordialitat general. Com ha facilitat la concreció i definició dels projectes. Participacio, xarxa, inclusió. Eines d’ajuda per crear i definir el projecte. Mètode To do/Doing/Done. Sortir del Campus Nord està molt bé. Format de congrés – Escola de tardor. La formació concentrada :). Ben pautat el curs en 4 blocs = 4 dies. Focalitzar la formació per temes. La presentació en públic. Presentació pública. Bones presentacions. Prototipatge molt revelador x treballar diferent. Compliment horaris.

Que no ha anat bé?

Poc temps per metodologies àgils (2n dia). Formació agile. Massa curta i ràpida. Em vaig sentir perduda.El professorat d’agil era molt agressiu i provoca rebuig. Es fa difícil pair la gestió àgil en mitja horeta de teoria i dues rondes de pràctica. Els dies 2 i 3 molt contingut i poc temps. La formació del 2n i 3r dia, confusa, estressant. Temps massa justos. Sessions que calia + temps per aprofundir. Massa intensiu. Massa temps mort. Formació massa densa en poc temps. + temps per treballar amb el propi equip. Temps de treball en equp massa curts, pressió per acabar. Massa teatre. Algunes dinàmiques feien perdre molt de temps. Massa temps per algunes activitats i massa poc per a altres. Els professors del 3r dia no tenen clar el seu públic i no ajuden gaire. Exercici de treballar el cos massa llarg (4t dia). És difícil que la feina ens permeti assistir al 100% de la formació. Acústica de la sala. Calor a les sales.

Felicitem-nos per:

La bona actitud de tothom. S’ha aconseguit un bon ambient entre tots els equips. Espais de trobada amb altres persones. M’ha remogut l’interior. Ha estat positiu i caòtic alhora. La cohesió del grup. Equips molt integrats en els valors UPC. Hem avançat com a equips. Haver clarificat idees. Hem concretat molt el treball en de camp. Hem concretat els objectius del projecte. Tenim un resultat i un projecte (no hi confiava). Descobrir el gran potencial del PAS UPC. Coneixement, innovació, creativitat. He après molt. La participació dels equips. El bon ambient generat entre els grups i facilitadors. Actitud dels organitzadors i participants. Clima de treball aconseguit. El programa social. Molt ben organitzat 100%. El pollastre. Aixecar la mà per demanar silenci/atenció. Aixecar les mans per fer silenci. La formació més concentrada cohesiona millor l’equip. Les dinàmiques per fomentar els valors de l’equip. Fer una presentació pública del projecte. Focus en l’expressió de la presentació. Dani Giménez.

Idees per millorar

+Temps. Més temps per esmorzar. Temps escàs per tant de contingut i activitats. Massa cronometrat tot. El curs crec que es pot reduir en temps. Es perd massa temps en xorrades i poc temps per a l’important. Massa llarg. 1/2h més, o 1h més de durada per dia que permeti un ritme més tranquil. No es pot condensar un curs de 40h en 4h (scrum, Design thinking). Programar la formació abans d’haver treballat amb l’equip. Canviar de dies de formació. No dues setmanes els mateixos dies. Fora tardes/Modificar programació. Més temps de treball en el projecte propi. Plantejament del curs, no veig visualització directa en els projectes. 2a sessió (agil) massa densa. Per aquests projectes fer servir només KANBAN. Agile: ampliar temps o reduir info. Els profes visitants (WQ) del dia 4 tenien una actitud poc constructiva – massa negativa. + concreció. Millorar l’ajuda més concreta al projecte (no tan general). Fer feedback del kickoff. Massa anglicismes