Toni Pérez, Albert Renom (equip Serveis Vius)

A qui no li ha passat que en un moment o un altre de la nostre vida laboral a la UPC hem pensat: Per què no fem  això d’una altra manera? Podríem fer allò altre i potser les coses anirien millor?

En el millor dels casos has arribat a proposar-ho i a partir d’aquí la gran màquina de la UPC s’ha posat en marxa i ha acabat enterrant entre un munt de correus electrònics, de respostes a mitges, etc, el que tu creies que era una proposta de millora força interessant. En el pitjor dels casos has arribat a la conclusió que no valia la pena posar-ho en comú per què la dificultat d’intentar canviar les coses superava amb escreix els beneficis del canvi.

Volem revertir la situació, potser encara no sabem exactament com, però tenim clar que no podem continuar així. Hem d’aconseguir entre tots crear els espais necessaris per  a que tot aquest talent innovador no es perdi, hem de ser capaços de donar resposta com a grup, com a institució. Com a organització viva que volem ser hem de de lluitar per que cada proposta d’innovació tingui una resposta.

Ara bé, hem de tenir present que, hem de poder fer aquest camí sense augmentar els recursos existents i sense modificar l’estructura organitzativa. La nostra proposta es basa en: la col·laboració,  noves formes de relació,  espais adients per la reflexió i la innovació. Hem de ser capaços de trobar la forma d’encarar el treball, de  canviar les actituds immobilistes i hostils i col·laborar amb els que qüestionen les pràctiques habituals de relació.

Volem acompanyar, facilitar, col·laborar, donar sortida en definitiva a totes aquelles propostes que ajudin a reeixir el talent que hi ha darrera de cada lloc de treball.

Volem posar les llavors per a fer créixer una organització viva que envolti l’edifici que suposa l’estructura organitzativa de la UPC amb una xarxa d’innovació i creació que la recolzi, la nodreixi i la faci desenvolupar-se com a ecosistema.

Com ho farem? La veritat és que encara no tenim un camí clar. Però l’objectiu i la determinació hi son i volem que ens acompanyeu en aquest viatge.