Carme Valls

Des del projecte Serveis Vius del Nexus24, estem treballant en el disseny i la implementació d’un suport a la innovació en la gestió a la UPC.

I què millor que comptar amb el futur usuari d’aquest suport per saber quines són les necessitats reals?

Ens hem posat en contacte amb totes les persones que van mostrar interès amb el propòsit d’aquest Projecte perquè en ajudin a orientar el seu disseny amb les seves opinions, inquietuds i suggeriments.

Les idees principals que han sorgit de l’enquesta són:

 • Un 62% de les persones enquestades tenen o han tingut idees/inquietuds de millora del seu dia a dia o dels seus usuaris !!
 • Actualment no és fàcil trobar vies que ens ajudin a impulsar-les
 • Però quan les trobem, majoritàriament és mitjançant la via jeràrquica (caps).
 • Algunes de les idees proposades per promoure la cultura innovadora a la UPC és a través de:
  • El treball col·lectiu i transversal
  • A través de la motivació
  • La implicació dels caps
  • Crear espais innovadors
 • L’ajut que necessitaríem per portar a terme el projecte és sobretot amb:
  • El recolzament institucional
  • Un lloc/espai de referència, amb el suport d’un equip de facilitadors
 • Els obstacles que ens podríem trobar alhora d’implementar aquest suport a la UPC són deguts a:
  • La rigidesa estructural
  • Desmotivació
  • Reticència dels caps i reticència als canvis
 • I com les podríem vèncer?
  • Demostrant els beneficis
  • Mostrant els resultats
 • Els beneficis que podem aconseguiramb la posada en marxa d’aquest servei de suport són:
  • Millora de la gestió (eficàcia, qualitat)
  • Més motivació i implicació del personal

Si voleu conèixer les dades globals del projecte les teniu aquí.

Moltes gràcies “fans” per enriquir-nos amb les vostres aportacions.

Fins aviat!

Equip de Serveis Vius