Pere Losantos

Després de dues entrades molt teòriques sobre el model, una sobre el nostre particular pantaló o funnel de doble entrada, i una altra sobre el paper dels equips impulsors a Nexus24, recuperem la realitat. Avui volem explicar un altre dels instruments que ens serveis per impulsar la innovació, la col·laboració i el Programa Nexus24. Parlem de les jornades temàtiques, i prenem com a cas per il·lustrar l’entrada la jornada de Gestió Acadèmica que farem el proper 22 de novembre. 

El nostre model de col·laboració va de tocar-se, de sentir que les persones som més que una pantalla de plasma, que la cosa no va només de virtualitat, i de saber que la creativitat emergeix en un entorn de confiança. No cal arribar al grau de promiscuïtat que potser voldria la nostra facilitadora @isabeldarnell, però sí perdre la por a ser una mica més humans també a la feina. I per això cal trobar-se, parlar, treballar i celebrar els resultats.

I si algú passa pel davant i veu que fem saltironets, o riem, o retallem papers, o saltem a la corda, o fem torres d’spaghetti que no pensi que estem de festa. Tot té un per què, ui hi ha una feina de preparació molt important, una altra esgotadora d’execució durant la jornada, i una posterior de recollir i avaluar tot el que s’ha fet i generat. Posarem banderetes i post-its de coloraines, però la feina hi és igual. 

Tornant al tema. De jornades en tenim una de general a finals de maig on ens trobem la família col·laborativa, la Jornada Nexus24, i com a mínim una específica de cada àmbit temàtic organitzada per cada un dels equips impulsors. Per això cada final d’any se’ns gira feina, i el proper dimecres 22 en tindrem dues en paral·lel, una vinculada a Gestió Acadèmica, i una altra al Programa Recircula.

Amb aquestes jornades temàtiques perseguim quatre objectius ben definits:

  1. Fer relacions humanes i cohesionar grups o xarxes al voltant d’un tema concret. La UPC està escampada pel territori i persones d’un mateix serveis sovint no es coneixen. Posar una cara darrera d’un nom és el primer pas per generar la confiança que volem.
  2. Identificar reptes i punts crítics, generant i compartint coneixement sobre la temàtica de la xarxa. És el moment d’aprofitar que tens 50 persones amb 100 mans i 50 cervells per fer feina col·laborativa, aplicant dinàmiques que multipliquin el que aporta cada persona.
  3.  A partir de la feina feta generar idees de projectes per farcir el sistema d’innovació, i identificar necessitats de compatir coneixement avaluant també l’interès de les persones en cada tema així com la seva voluntat d’implicació. És el filtre MiMa col·laboratiu que vam explicar en el post del nostre funnel.
  4. Donar sentit a la cronologia cíclica del Programa Nexus24. Sembrem a la jornada temàtica entre setembre i desembre, treballem durant la resta del curs, i collim els fruits a la Jornada Nexus24 del mes de maig, on es reten comptes de tot el que s’ha fet, projectes i CoP.

En concret en aquesta jornada de Gestió Acadèmica el que ha fet l’Equip Impulsor (EIGA) ha estat un projecte molt interessant, amb la participació de dues persones alienes a l’equip impulsor. L’objectiu del projecte és disposar d’un diagnòstic dels tràmits acadèmics de la UPC, escola per escola, identificant tant la seva valoració el volum d’usuaris i en satisfacció, com la dispersió de la mostra. És a dir, tràmits que funcionen bé o malament a totes les escoles, i tràmits que van bé a una escola i malament a una altra.

Això ha de servir per a) prioritzar aquells tràmits que obtenen una pitjor valoració i que afecten a més estudiants, i b) identificar els tràmits que en alguna escola van molt bé i en una altra no per compartir coneixement en Comunitats de Pràctica o tallers o el que s’escaigui. Per fer tot això cal confiança i transparència, cal que tothom sigui conscient de que el problema no és la persona sinó el tràmit, i que la unió de mans i caps que aporten de manera voluntària no és una suma sinó una multiplicació.

En alguna entrada propera us explicarem com ha anat, i potser aprofitarem per explicar com treballem les Retros -el nom que reben les avaluacions de tota la vida en metodologia ·agile- els equips que passen per Nexus24UPC, però això serà un altre dia. PAS a PAS i bona lletra.