IMG_0915_Reunio_usuaris_externs_finals 26F18

L’equip Nexus24, de la Memòria en 1 clic tenim un deute pendent amb els nostres fans, que són totes les persones que en la fase d’impuls del projecte ens van votar amb un “M’agrada”. El deute consisteix en que quasi la meitat d’aquesta llista no sap com va evolucionant el projecte. Ens disculpem públicament, la feina ha estat intensa, en aquestes ratlles tractarem de compensar-vos.

La feina feta des de la primera reunió de tots els membres de l’equip, el 9 de novembre de 2017, fins a la presentació en el primer sprint del projecte a data 19 de desembre, la teniu resumida en aquest enllaç al power point o bé si voleu invertir una mica més de temps podeu visionar la gravació de la presentació. La conclusió de la feina feta en aquesta primera iteració va ser que potser ja no seria La memòria en un clic si no en dos clics…

Tot i què després de la reunió amb l’Enric Morancho, Secretari Acadèmic del Departament d’Arquitectura de Computadors (DAC) que al 2009, en el marc per a l’impuls de les línies estratègiques de les Unitats Bàsiques, _aleshores ens anomenàvem Unitats Bàsiques, ara som Unitats Acadèmiques_ van desenvolupar un projecte per a l’elaboració de forma automatitzada d’un anuari que recollís l’activitat del DAC al llarg de cada curs acadèmic a partir dels fitxers en format XML que facilitaven les diferents fonts de dades de l’activitat acadèmica,  principalment del DRAC. Sembla que el principal inconvenient per processar la informació i que sigui fàcilment automatitzable és que les fonts de les dades estiguin en format XML …IMG_5033_Reunio_SA_DAC

A partir d’aquesta reunió vam tornar a pensar que potser si que podria ser possible obtenir la Memòria en un clic. Aprofitem per agrair públicament a l’Enric  la seva amabilitat en explicar-nos el procés.

Després vam organitzar dues sessions de treball amb els usuaris externs a l’equip de La Memòria en 1 clic, en la que van participar el PDI que ocupa el càrrec de Secretari/a Acadèmic/a de les unitats i PAS de suport a l’elaboració de la Memòria anual d’activitats d’aquestes unitats.

Las persones que van assistir a aquestes dues reunions de treball són les que  van respondre que sí que estaven interessades en participar en una sessió de treball conjunta a la pregunta de l’enquesta  prèvia que van passar a qui considerem els usuaris externs del nostre projecte, un col·lectiu de 72 persones directa o indirectament involucrats en l’elaboració de la memòria anual de les unitats.

Els resultats de l’enquesta els podeu consultar aquí. Per fer-vos cinc cèntims us direm que van respondre 39 persones de 72 possibles, un 54%. L’interès en participar a la reunió per presentar el model estàndard de memòria, presentar el projecte i recollir feedback, ha estat representat de la següent manera: 16 Departaments dels 30 que hi ha a la UPC; 8 Centres docents dels 16 que componen la UPC, i 1 Institut de 5. Dades recollides després de fer les reunions.

Per no allargar més aquesta informació, una tasca que creiem vital, i en la que continuem treballant, ara amb l’ajut de les persones participants en aquestes dues reunions de treball conjunt,  és definir el més acuradament possible el criteris per obtenir les dades necessàries de les diferents base de dades de la UPC a ser possible des d’un únic punt per obtenir-les i en els dos formats desitjables: XML i text.

Ens hem adonat el gran interès que tenen els centres en aconseguir eines pràctiques per l’obtenció de les dades que necessiten per elaborar no només la Memòria anual de centre sinó també els informes de seguiment, d’acreditació de les titulacions, etc. per l’AQU,  informes de gestió .. per aixó tot i que inicialment el projecte anava adreçat a la memòria de Departaments i Instituts hem ampliat el projecte també als centres.

Els resultats finals d’aquest i la resta de projectes Nexus24 de la convocatòria 2017 els explicarem a la sessió final de projectes, en el marc de la Fira de Projectes prevista pel mes de maig. Estigueu atents a l’agenda.

Seguim treballant …