Equip Xarxa Qualitat XQ-UPC

L’any 2014 un grup de tècnics i tècniques PAS de l’àmbit de la qualitat van decidir fer un pas endavant i presentar-se a la primera edició del Programa Nexus24 amb el projecte FUNQ! Qualitat Fàcil i Divertida. L’objectiu era millorar els processos de gestió dissenyats pels centres docents en els seus sistemes de garantia interna de la qualitat i impulsar-ne la seva implementació definitiva. El projecte va acabar fa anys, però el propòsit i l’equip es van mantenir vius fins avui. Voleu saber com acaba la història? Seguiu llegint…

Un cop acabat FunQ! van decidir ampliar l’abast del projecte inicial per transformar-se en la Xarxa de Qualitat de la UPC (XQ-UPC), un espai de coordinació periòdic que naixia amb els següents objectius:

  • Disposar a la UPC d’un entorn de treball col·laboratiu, perquè els centres docents compartissin informació, necessitats, inquietuds i bones pràctiques en l’àmbit de la qualitat.
  • Optimitzar els recursos disponibles de personal i de temps de cara a la consecució de resultats comuns a tots els centres docents, quant a la implementació dels seus sistemes de gestió interna de la qualitat (SGIQ).
  • Donar una visió positiva i útil als temes relacionats amb la gestió de la qualitat: treballar en qualitat podia ser divertit i eficaç alhora.
  • Aconseguir la participació de tots els centres docents, a través dels seus responsables del PDI i PAS en l’àmbit de la qualitat, mitjançant l’adhesió als diferents grups de treball.
  • Esdevenir un suport per a les persones responsables de qualitat i un punt de referència per als grups d’interès de la comunitat universitària quant a la gestió de la qualitat dels estudis.

La XQ-UPC està avui, cinc anys després, formada per tècnics i responsables de Qualitat, sotsdirectors de Qualitat de les escoles, pel Vicerector de Qualitat i el GPAQ, i també poden participar altres PDI/PAS i estudiantat. La Xarxa es reuneix en sessions plenàries dos cops a l’any (Febrer i Juliol).

La xarxa s’organitza en un primer nivell amb un nucli dur o equip impulsor que coordina les agendes i fa el seguiment dels diferents equips de treball que executen els projectes sorgits de les necessitats que detecten els seus membres. Aquest equips son voluntaris i cadascun s’apunta a l’equip que vol, són equips autogestionats i  com a eines de treballs es basen en les metodologies Nexus 24.

Alguns del exemples de projectes sorgits de la XQ-UPC han estat:

  • Taller formatiu per a equips directius i/o nous responsables de qualitat PDI i PAS
  • Taller formatiu per a estudiantat.
  • Qualitat i Sistemes d’informació.
  • Proposta Campanya Promoció Qualitat a la UPC pel curs 2019-2020

La metodologia del Nexus 24 ens ha servit a tots els membres de la xarxa per ampliar els nostres coneixements de treball col·laboratiu, posar-los en pràctica i apoderar-nos. Fruit de la feina realitzada al 2017 la XQ-UPC va ser guardonada amb el Premi a la Qualitat en la Gestió Universitària de la UPC.