Gabriel Verdejo

Taller Ricard de La VegaEl taller va ser molt profitós i interessant donat el seu enfocament pràctic. Centrant-se en el model Belbin es van descriure (breument) els diferents rols existents, les seves característiques principals i les seves interaccions dintre del equip.

D’aquesta experiència m’enduc personalment una metodologia per avaluar un equip de forma que pugui ser equilibrat i cobreixi tots els àmbits/rols descrits pel Belbin.

Malauradament la manca de temps (menys d’una hora) no va permetre desenvolupar els conceptes més profundament.

Gemma Climent

En el taller de rols en equip hem après que tant important és la consciència col·lectiva de l’objectiu comú, com ser conscients dels diferents rols i perspectives que cadascun de nosaltres aportem a l’equip de treball. És important que els equips siguin equilibrats per assolir els seus objectius i que hi hagi tant generadors d’idees, com executors i finalitzadors que ajudin a dur a terme les idees. Ha estat un taller molt interessant, que fins i tot se m’ha fet curt, molt recomanable, es podria ampliar i repetir!