Marta Gelabert, Servei de Personal

Nexus24 és massa lluny. Podria ser Nexus18?

Estic impacient per poder formar part d’una organització on tots els que hi treballem sigui per col·laborar, per millorar-la, com el que som, cadascú de nosaltres, fora i dins de la universitat també, és clar; orgullosos del nostre gra de sorra, de les nostres aptituds i del rendiment que se’n pot treure.

La meva feina com a tècnica de documentació i millora dels processos del Servei de Personal resultava poc pràctica, feixuga de fer, amb la necessitat d’implicació de diversos agents però sense comptar amb l’usuari final del servei, que som tots els treballadors de la universitat. Com a resultat, la descripció d’uns processos i diagrames de flux de treball complexos i des d’un de vista intern i burocràtic, a més de poc entenedors i poc útils, igualment, per la seva consulta interna. Per tant, tampoc assolia l’objectiu final del projecte, que és detectar els punts de millora del servei.

Busquem una manera més àgil de treballar? Una metodologia innovadora, que sàpiga implicar persones i ser útil en resultats? Busquem recursos de treball col·laboratiu? Toc, toc, Nexus24!

Nexus24, ens ha posat a disposició aquests recursos de treball col·laboratiu, procedents del Design Thinking, ens ha ensenyat a aplicar-los en un context real i en un dels serveis estratègics de la universitat. Per entendre l’usuari i incloure la seva opinió per millorar el servei que se li dóna en les accions internes que hi ha implícites.

El resultat ha estat Mirada 360º, proposta de treball col·laboratiu de Nexus24 pel Servei de Personal, que iniciem amb el procés de jubilació parcial del PAS Laboral. El format de Mirada 360º va començar-se a pensar el mes de juliol i va aconseguir forma el passat mes d’octubre amb una jornada on es va convidar a jubilats ja parcials i altres a punt de ser-ho.

L’objectiu principal, donar-los veu en presència dels agents implicats en el desenvolupament del procés; que ens expliquessin les seves vivències en aquest important canvi en la vida professional d’una persona per ajudar-nos a ser conscients de l’impacte personal que té la nostra feina.

I l’objectiu implícit, aprendre a treballar de forma col·laborativa des de l’inici i a partir de les opinions recollides. Per això aquesta jornada va continuar amb una segona part de treball intern entre tots els tècnics implicats en el procés sencer, recollint les impressions que havíem sentit en un mapa d’empatia; i dibuixant després el seu Viatge d’usuari pel servei per detectar-ne els punts d’interacció, crítics o no, entre usuari i servei. També vam treballar amb l’eina de Service Blueprint per desenvolupar les accions internes del back-office que l’afecten. Amb aquesta avaluació, tots els tècnics convocats en la jornada van poder proposar possibles millores en l’execució d’aquest servei, en qualsevol de les fases. Tots vam poder dir la nostra! Realment un treball d’equip. Transversal. Incloent. Engrescador. Per la millora. De tots. De la UPC.

I ara toca, també entre tots, implentar aquestes millores. Perquè….

img_3408_1

Cal un canvi de mentalitat. Urgent. Nexus18. Que costarà, amb molta feina per fer, en molts àmbits i nivells. Cal arribar més enfora i més endins. Anem per feina plegats per aconseguir l’objectiu d’una universitat innovadora i capdavantera també en la gestió, del segle XXI. Potser no caldrà esperar tant si hi creiem. Tots. Ens tenim. Aquí. Depenem només de la nostra vàlua. Aprofitem-la, que és molta. Repte 2024.

Gràcies a Nexus24 per aquesta espurna de confiança en la UPC, en la professionalitat i voluntat dels que en formem part. Un bri de llum per la UPC que com més hi siguem més farem brillar.

img_3412