Primer prototip projecte Collapp Nexus24

Pere Losantos

La transparència és un dels pilars de Nexus24, i mirem de practicar-la tant com podem i sabem. El límit sovint el trobem en el temps, no en les ganes. Avui us expliquem com tenim els diferents projectes oberts de millora de la gestió. Aquest mateix informe -que forma part del quadre de comandament de Nexus24- el presentem a l’equip de gerència, així que té molt sentit que el fem públic i rebem els vostres comentaris.

Distingim entre dues modalitats de projectes del nostre embut o funnel d’innovació: els estratègics que arriben des de dalt -i que també treballem de manera col·laborativa- i els que en diem TEC (Treball en Equips Col·laboratius) que provenen d’idees o propostes fetes per la comunitat, la major part del PAS. Cada projecte ha de tenir un/a facilitador/a, un equip estable i un padrí o padrina.

PROJECTES ESTRATÈGICS / TOP DOWN

 1. Vida Universitària EPSEVG: projecte per ajudar a teixir la vida associativa de l’escola de Vilanova amb l’ús com a pilor de la plataforma impulsa.upc.edu. Tancant documentació.
 2. Disseny protocol Inclusió: amb el suport de WeQuestionOurProject i PAS, PDI i estudiantat hem dissenyat un protocol per treballar de manera més sistemàtica la inclusió a la UPC. Tancant documentació.
 3. Pla d’actuacions 2019-21 de l’EPSEM: hem posat en marxa un equip impulsor i hem definit dos projectes i equips respectius per impulsar el campus de Manresa. Tancant documentació. .
 4. RuralTech – CCD: treballant amb PDI i estudiantat per crear xarxa i millorar l’ús del coneixement adquirit durant les més de 50 experiències de cooperació anual a la UPC. Tancant documentació.
 5. Hub Recircula EEBE: acompanyar durant tot un curs la iniciativa de l’EEBE per esdevenir un referent en economia circular i territori, posant el focus del campus en l’economia circular. En execució.
 6. Espai de coordinació de Recursos i Serveis: impulsar la gestió col·laborativa dels interessos comuns en àmbit de sostenibilitat de les unitats de recursos i serveis dels diferents campus. En execució.
 7. OnVaGis: inciativa col·laborativa dels equips de gestió de la UPC per tal d’utilitzar els (GIS) en la resolució de reptes d’inclusió i accessibilitat dels campus de la UPC. En execució.
 8. Entorn Personal i Professional de Coneixement: amb la col·laboració d’en Manel Muntada, exploració sobre noves formes d’aprenentatge i el seu encaix a la UPC. Comença 10 maig


PROJECTES Treball Equips Col·laboratius / Bottom Up

 1. Aprenentatge basat en casos al Servei de Personal. Un equip impulsor de 6 persones defineix per iteracions i amb tot el servei com aplicar aquest model. 2n sprint, disseny casos per test 1. En execució
 2. Objectes perduts. Consergeries. 2n sprint del projecte, definida i llençat l’enquesta que ens permetrà recollir informació per afinar el protocol que ara fins ara hem estat prototipant. En execució
 3. Analytics. Després d’un disseny del servei, entrem al 2n sprint preparant l’enquesta per recollir informació de les persones que gestionen la promoció a les escoles de la UPC. En execució.
 4. Com col·laborem? CollApp, l’eina fàcil. 2n sprint entrant a la fase de prototipat amb eina digital després de la validació d’un primer model molt simple. Reunions en paral·lel amb equip de recerca. En execució.
 5. Més enllà del prototip. Coworking spaces 2. 2n sprint, identificats tres espais (CBLlobregat, CNord i CTerrassa) on implementar ja els espais de coworking. Demanant pressupostos. En execució.

Són molts projectes que gestionem amb flexibilitat i rigor, modificant indicadors i processos perquè encara estem aprenent a treballar en mode dual. Aquest curs ens hem centrat en millorar la gestió de l’entrada de projectes i la borsa de facilitadors. Queda pel curs vinent enllestir tot el procés de documentació passant del model artesanal actual a un integral entre la web de Nexus24 i la plataforma impulsa.upc.edu incloent també els projectes estratègics. Per sort encara ens queden 5 anys per afinar el model i aviat ens arribaran reforços.