Pere Losantos

A mida que avança el curs els projectes de facilitació arriben al final. El primer que va començar enguany va ser l’acompanyament al Campus de Manresa per definir de manera col·laborativa un pla d’actuacions alineat amb el pla d’actuacions 2018-2021 de la UPC i adaptat a les peculiaritats locals. Expliquem en aquesta entrada què hem fet des de l’octubre.

Des de Nexus24 acompanyem tres modalitats de projectes en millora de la gestió: els que sorgeixen d’idees del PAS UPC a través de la plataforma impulsa.upc.edu o de converses de passadís i que afecten diferents unitats, els que formen part d’un procés de canvi cultural dins d’una unitat, i els que són promoguts per l’equip de gerència i que es consideren estratègics. En total una quinzena de projectes aquest curs, amb les seves corresponents bitàcoles, agendes, persones que faciliten i padrins o padrines.

El projecte de Manresa pertany a la segona modalitat, la que mira de fer la gestió de les unitats una mica més col·laborativa des de dins de la unitat. La cap de la Unitat Transversal de Gestió de Manresa ens va demanar suport per introduir la col·laboració com a eina de treball al campus, i el primer projecte -i no serà el darrer perquè aquest suport el pensem a dos anys vista- va ser definir de manera col·laborativa algunes actuacions per treballar aquest curs i el següent.

Equip impulsor

Equip impulsor de Manresa treballant
Part de l’equip impulsor EPSEM

Per començar vam establir un calendari de reunions cada 15 dies a partir del setembre de 2018, i vam crear un equip de set persones implicades i motivades per impulsar aquest canvi, l’equip impulsor. Manresa és un campus petit, i a diferència del que passa en altres unitats aquest equip estava format per PAS i PDI molt operatiu, amb visió de conjunt i capacitat de decisió.
Hem anat avançant el el projecte concret del pla d’actuacions i pel camí hem après eines i metodologies, i el que és més important, hem establert un espai de treball amb confiança on poder dir les coses que creiem que s’han de dir sempre de manera positiva i constructiva. Prohibit dir “si però”.

Durant el desenvolupament del projecte hem fet dues trobades presencials amb la comunitat per demanar-los la seva opinió i implicació, i algunes més en format online amb una eina simple i potent com és el padlet. Més de 30 persones han participat de cada una de les activitats presencials, ajudant a definir i prioritzar els projectes en què la comunitat es vol implicar.

Segona trobada presencial

Un cop definits els projectes ara és el moment d’identificar les persones que s’hi vulguin implicar de manera voluntària -no hi ha projectes si ningú s’hi vol implicar per molt que agradi a la comunitat- i facilitar el seu avenç entrant de nou a la roda de la col·laboració.

Podeu veure les imatges del procés en aquest enllaç.