Equip Objectes Perduts Nexus24 curs 2018-19

L’equip del projecte Nexus24 Objectes Perduts l’hem format 4 persones que no ens coneixíem gaire abans d’aquest projecte, totes elles vinculades a l’àmbit de recepció i aularis de la UPC. La Laura Camon, de la UTG ETSEIB i impulsora del projecte; l’Amparo Gombau i la Teresa Sallés, de la UTG àmbit TIC del Campus Nord, i finalment la Conxita Prats, de la UTG Campus Diagonal Besòs, a l’altra banda de la ciutat.

Objectius i resultats

Amb la nostra proposta inicial volíem compartir amb altres consergeries de la UPC com gestionem els objectes perduts partint de la nostra experiència, per aprendre altres maneres de fer-ho i entre tots mirar de generar un protocol de recuperació comú per facilitar aquest procés. 

Finalment el que hem treballat i generat han estat aquestes tres propostes, que van ser presentades en el marc de la Fira Nexus24 2019 i també a la gerència de la UPC:

  • Un Protocol d’actuació i de bones pràctiques dels objectes perduts  per les consergeries que haurà d’estar visible al web UPC perquè es pugui consultar. 
  • Un Protocol informatiu pels usuaris UPC amb proposta per publicació a Web UPC del mateix i la generació d’una adreça per què els usuaris puguin fer consultes: objectesperduts@upc.edu.
  • De manera encara incipient, un canal de comunicació entre les consergeries per tractar tots aquells temes comuns que ens afecten i que pensem que estaria bé compartir per poder millorar el servei de l’àmbit de les recepcions UPC. 

Aprenentatges 

Encara que sembli fàcil realitzar un protocol d’aquesta mena, a mida que hem anat avançant en el projecte hem vist que les maneres de fer no sempre són les que pensem -per això hem fet enquestes i entrevistes a consergeries i biblioteques que presten serveis d’objectes perduts- i que unificar criteris, simplificar i adaptar no sempre és senzill. 

Hem après que treballar en equip i de manera col·laborativa ajuda molt a dur a terme al projecte. I també hem descobert que encara ens falta molt per aprendre del que suposa treballar en projectes col·laboratius i la utilització de les eines corresponents per fer-ho d’una manera adequada i eficient.  Estem a les beceroles però algun dia ens graduarem!

Com a eines utilitzades -algunes només un tastet- en aquest aprenentatge citem Google Drive, Grups de Whatsapp, Mylist UPC, Slack, eines per enviar i analitzar enquestes (Google Forms), trobades d’equip en remot ( no sempre fàcils).

El futur

Ens agradaria que l’excusa dels objectes perduts fos només un començament per  crear un grup permanent per compartir opinions, metodologies i eines de treball entre els Serveis de Recepció de la UPC. Creiem que es tracta d’un servei molt distribuït però que té molts temes comuns de feina, independentment del centre on estiguem, i compartim els neguits i també les coses que funcionen farà la nostra feina més eficient.