IMG_0113

Pere Losantos

El dijous 10 de juliol passat les 19 persones del primer grup de treball del programa Nexus 24 ens vam reunir durant quatre intenses hores a la sala de la planta baixa de Til·lers. Els objectius eren començar a construir la primera comunitat de Nexes, posar en comú i compartir valors sobre la col·laboració i aprendre algunes tècniques i dinàmiques i tecnologies socials com l’animòmetre o el col·laboròmetre.

Com podreu veure al vídeo que tanca aquest post i que va ser elaborat per l’equip de Tejeredes, va ser una sessió lúdica perquè aquest és un element fonamental del treball col·laboratiu, però no dubteu que vam fer un treball intens els resultats del qual els veurem a la I jornada de comunitats col·laboratives UPC prevista per l’octubre. Aquí us en deixem un tastet:

Resultats previstos del grup de treball

Els resultats esperats després de tres mesos de treball d’aquest grup pilot i que han de ser presentats a l’octubre 2014 són:

 1. Cocrear  un document amb una primera versió dels valors del programa Nexus24UPC a partir de la posada en comú de les visions i expectatives de cada una de les persones que hi participa i del coneixement del seu entorn. Per això s’han triat persones de diferents origens i funcions, però sempre amb caràcter voluntari.
 2. Dissenyar la metodologia, analitzar la informació i elaborar un informe amb conclusions sobre el nivell de col·laboració actual de la UPC i a l’interès en utilitzar i sistematitzar aquesta manera de treballar que ens serveixi per avaluar l’evolució del programa.
 3. Elaborar un document de treball com a futurs participants els diferents processos de gestió del Programa Nexus24 com ara la selecció de projectes, el tipus de participació, l’encaix amb la formació que serà la base per la metodologia. Aquesta proposta haurà de rebre el vist-i-plau de la gerència.
 4. Dissenyar i organitzar la 1a Jornada UPC de Comunitats Col·laboratives que tindrà lloc a l’octubre de 2014, i on es presentaran els resultats d’aquest primer grup de treball, algunes experiències externes a la UPC i propostes de grups interns de cara al 2015.

Qui participa del projecte?

Hi participen 10 persones dedicant unes dues hores cada 15 dies. S’han cercat persones que havien mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el programa, la paritat i la representació de serveis centrals i unitats de diferents àmbits. Tot i que el programa s’adreça principalment al PAS, s’ha considerat convenient per aquest grup de treball incloure un representant del professorat i un de l’estudiantat que estan implicats personalment en el treball  col·laboratiu i que aporten una visió diversa al grup.

 1. Esther Sans (GPAQ)
 2. Mercè Pasqual (GPAQ)
 3. Eulàlia Formentí (OSI)
 4. Marta López Vivancos (SBD)
 5. Victor Cullell (FME)
 6. Sònia Llorens (CDEI)
 7. Jordan Rojas (estudiant màster telecos)
 8. Sara Pérez (SC)
 9. Cesca Torrella (PAS Dep. EHMA)
 10. Pau Martí (PDI Dep. ESAII)

En aquesta ocasió i de manera extraordinària l’equip impulsor del programa participa del grup de treball atès que es defineix el mateix programa. La metodologia preveu que a tots els projectes hi hagi un padrí o padrina institucional que en aquest cas serà la gerent, Olga Lanau.

Reportatge gràfic

En aquest vídeo podreu veure un tastet del que va donar de sí la sessió de treball.

DISCLAIMER SOBRE LA PUBLICITAT EN AQUESTA PÀGINA.
EL PROGRAMA NEXUS24 DE LA UPC NEIX AMB EL COMPROMÍS DE MINIMITZAR LA DESPESA SENSE QUE AIXÒ ATURI L’ACTIVITAT. PER AIXÒ FEM SERVIR EINES D’ÚS GRATUÏT COM EL BLOG WORDPRESS EN QUÈ DE TANT EN TANT APAREIX PUBLICITAT NO VINCULADA A LA UPC NI AL PROGRAMA NEXUS24.