Didac Ferrer

Tots som creatius. O ho érem, i si no us ho creieu llegiu aquest estudi de la NASA: El 98% dels infants de 5 anys són genis creatius, als 15 ja només el 12%, i com a pares només un 2%. Alhora, anem sentint experts que diuen que si no som creatius els robots ens trauran la feina.

Estic segur que totes les persones encara tenim potencial creatiu en algun lloc, el que passa és que tots tenim maneres diferents de ser-ho, i algunes són més visibles que d’altres. També passa que tota la vida ens hem (o ens han) dit que no ho som, o que de grans ja no toca. I menys a la feina.

Per començar a desmuntar aquestes creences, no hi ha res millor que enfrontar col·lectivament un repte  amb alguna tècnica de creativitat fàcil. Així, cada persona pot aportar alguna cosa, per insignificant que sembli, que pot esdevenir clau per al resultat final del grup.

Experimentar tot això era l’objectiu de la píndola nexus24 “Creativitat, més enllà del brainstorming“, durant la qual vam practicar dues tècniques per posar en pràctica la capacitat creativa col·laborativa.

Vam agafar un repte real de la universitat que ens (pre)ocupa (“quins serveis addicionals es podrien oferir als usuaris del BiciPark del Campus Diagonal-Besòs per fer-lo més sostenible econòmicament?”), i vam treballar dues tècniques (en dos grups de 6 persones). L’objectiu no era decidir solucions, sinó generar moltes opcions divergents en molt poc temps (1h).

Part 1 (30min). El Brainstorming guiat.  Es tractava de generar conceptes relacionats amb la temàtica sobre la que volíem treballar.

La idea era explorar i fer emergir dimensions no evidents, tenir pensaments improbables a partir d’associacions de conceptes. Cada una de les quatre rondes s’iniciava amb una pregunta que llençava com a facilitador, i teníem 5mn a cada ronda per bombardejar el gran full de postits relacionats amb la pregunta. Al final vam agrupar els conceptes per grans categories que el mateix grup decidia.

Part 2 (30min). El 365. Un cop escalfat el cervell amb estímuls no obvis, la idea va ser generar desenes d’idees en molt poc temps (3 idees x 6 persones x 5 rondes). La clau d’auesta tècnica és que les idees es van generant a partir de les idees dels altres, i es mesclen, s’entortolliguen, muten o volen… Al final és impossible saber qui ha tingut una idea, perquè talment com descobrir l’origen de l’Univers, és inviable saber d’on neixen les idees (i tampoc no és interessant).

Sense entrar en els resultats molt fructífers de la sessió (123 idees en brut), us apunto algunes reflexions que vam poder experimentar i compartir.

  • Crear col·lectivament és molt divertit. Diuen que Einstein va dir que “la creativitat és la intel·ligència passant-s’ho bé”. Serà seva o no, però mola.
  • S’ha de fer en un marc de confiança, sinó no funciona. Ningú no es deixa anar si no es fia dels companys o no sent que pot dir qualsevol idea, per ridícula que sembli. Per aconseguir-ho, la funció de facilitació és molt important (no sé si ho vaig aconseguir…).
  • Crear requereix esforç, i cal passar per diferents fases. Una manera resumida és que primer hi ha una fase lògica, després una fase més fluida o intuitiva, i després una fase de filtre o valoració. Nosaltres ens vam quedar en les dues primeres. Un bon guiatge permet deixar-te portar i passar de la fase racional a la intuitiva. Amb una mala facilitació o poca confiança ens quedem encallats a l’esfera racional.
  • Si ens quedem curts d’idees, hi ha tècniques per desencallar-nos. Jo faig servir els daus (story cubes, que també existeixen en una app) o els passejos en grup, per posar un exemple. Però els que fan teatre improvitzat agafen una paraula del públic a l’atzar, per exemple, i estiren el fil a partir d’aquí.
  • L’atzar és molt important, per això hem de forçar la divergència que genera el joc, i evitar la convergència que genera l’anàlisi racional. En entorns laborals (com l’universitari) on es prima infinítament la racionalitat, és tot un repte.
  • Dit això, les idees estan molt sobrevalorades. Són un punt de partida, però el que realment costa és dur-les a la pràctica. Ja ho deia Edison: “el geni és 1% inspiració i 99% transpiració”…
  • Hi ha mil i una tècniques de creativitat. Un bon recull el trobareu a Neuronilla, a qui aprofito per agrair la generositat de compartir en obert tot el seu saber.

Per cert, si vas participar a la sessió, sisplau, fes algun comentari (a mode de retro) sobre la sessió, moltes gràcies!

Per acabar enllaço una infografia que vaig trobar molt inspiradora si vols entrenar la teva creativitat. Que les idees t’acompanyin!

Idees per la creativitat