Víctor Cullell

Fa uns mesos vam presentar aquí mateix el projecte Millora Camins de l’escola de Camins de la UPC. Unes setmanes després us vam explicar com s’estava desenvolupant el projecte, i fa uns dies, en una sessió presencial amb el PAS de la UTG de Camins, vam fer la presentació de resultats i tancament de l’edició d’enguany que és el que us expliquem tot seguit.

Això de què anava?

En aquesta sessió vam recordar que aquest projecte s’emmarca dins el Procés Aprenentatge
Col·laboratiu a les Unitats
(PACU) que ofereix el Gabinet d’Innovació i Comunitat de la UPC (GIC). En aquest sentit agrair a l’Eva Vendrell i en Pere Losantos del GIC el seu suport i complicitat en tot aquest procés. Tot va començar en un món diferent abans de la pandèmia. Per això ens vam haver d’adaptar a la nova situació. El que havíem planificat amb l’Eva i en Pere per començar a treballar cap al 2020, ho vam haver de posposar i adaptar. Així, d’unes activitats previstes 100% presencials, vam passar a unes noves formes d’actuació, primer només on-line, després híbrides i, finalment, hem pogut fer el tancament de manera presencial. Això ha estat també tot un aprenentatge!

Aquests canvis també han afectat al ritme de treball dels equips. La represa intensa de l’activitat que estem vivint també ha fet més difícil encabir aquestes activitats en el nostre funcionament ordinari.

Què hem fet?

Els equips dels tres projectes triats entre tots a la primera sessió han estat treballant aquests mesos i ara ens han explicat la seva experiència i resultats:

Grup de millora de la comunicació

Els components d’aquest equip ens han explicat la seva experiència, on han après a treballar de forma col·laborativa, a conèixer millor els companys i companyes de les altres unitats i han fet una proposta de millora del model de comunicació a Camins, que seguirem treballant junt amb els encarregats de la comunicació de la UTG.

Millora dels processos transversals

Aquest equip ha identificat els processos transversals de la UTG que es poden millorar i han proposat eines per fer-ho. El projecte els ha ajudat a conèixer i relacionar-se amb persones d’altres unitats, compartir coneixements entre companys, noves maneres de treballar i conèixer millor què es fa a les altres unitats de la UTG i proposar eines per a la coordinació de processos.

Espais de relació

L’equip ens ha explicat que ha treballat de forma constant i col·laborativa amb molt bona predisposició i col·laboració del club de fans i altres persones, i han après noves metodologies
de treball. Finalment, han fet una prova pilot de l’activitat “cites ràpides” que ajuda a incrementar la coneixença de la comunitat, fomentar les relacions laborals fluides i facilitar les col·laboracions laborals.

Gràcies però, i ara què?

Els tres objectius globals que ens vam proposar eren:

  • millorar la comunicació entre les persones de les diferents unitats
  • identificar i prioritzar la millora dels processos transversals
  • conèixer-nos més entre nosaltres.

L’experiència ha estat molt profitosa, ja que ens ha ajudat a millorar alguns aspectes que havíem detectat entre tots, ens ha ajudat a conèixer-nos millor i a millorar la comunicació o col·laboració entre nosaltres. Tots els equips destaquen la dificultat d’encabir aquests projectes amb el dia a dia, cada vegada amb més activitat de les seves unitats, i la dificultat en passar d’una idea inicial a un projecte concret. Per això hem après que hem de filar més prim en la definició de projectes, establint objectius inicials més concrets i assolibles amb el temps i recursos disponibles, i ajustar el calendari d’actuacions a les puntes de feina. A Camins participem en projectes de millora a nivell transversal amb altres unitats de la UPC i també a nivell intern d’Escola. Els projectes que hem dut a terme a millora camins s’emmarquen en aquest context de millora continua que anem expandint.

Finalment, un agraïment a totes les persones que han fet possible aquests projectes: als equips directius, a l’Eva i en Pere del GIC, als facilitadors, David, Elena i Imma, a tots els participants als diferents grups de treball, al club de fans i a tots els que han seguit i ajudat en aquest projecte. Gràcies per la vostra il·lusió, implicació i compromís.
Seguim!
Víctor Cullell