En aquest primer curs post pandèmic hem treballat a fons en molts projectes recuperant la presencialitat. Ara que ens queda ben poc per arribar a l’horitzó del 2024 (i que no vol dir que això s’acabi, com diu en Txarango, potser amb un altre nom, però amb la mateixa clau) ens fa il·lusió fer un petit resum de com ha anat el curs.

L’any 2014 ens vam marcar com a objectiu que el 2024 treballar de manera col·laborativa seria normal a la UPC. No hi som encara, però sí podem dir que aquest any el procés s’ha accelerat molt i que tenim a tocar la taula d’en Bernat si ho fem bé els propers dos anys. Us expliquem de moment què hem fet aquest curs 2021-22 i en tornar de vacances ja us explicarem tot el que tenim ara per ara planificat (i que sempre acaba desbordat per excés) pel curs 2022-23.

El suport mutu autoorganitzat

Un dels objectius que ens havíem marcat per aquest curs era la consolidació del model de Xarxes de Suport Mutu d’Aprenentatge Digital que va emergir a partir del confinament. En aquest moment tenim quatre xarxes en dansa, en diferents estadis evolutius de més a menys desenvolupat:

 • Xarxa Suport TIC (2020): la degana d’aquest model compta amb unes 300 persones que comparteixen bàsicament novetats dels aplicatius i dubtes quan alguna cosa sembla no funcionar. El repte pel proper curs és recuperar les píndoles online que havien funcionat molt bé i l’esperit de xarxa inicial.
 • Xarxa Suport a la Gestió Acadèmica (2021): una xarxa temàtica encara en consolidació perquè no és el mateix parlar sobre Gsuite que sobre procediments garantistes de gestió acadèmica. El repte pel proper curs és treballar la confiança de manera presencial entre les persones i normalitzar la xarxa com a instrument de consulta, no només per fer anuncis.
 • Xarxa Suport Personal Tècnic de Laboratoris (2022): el personal tècnic de laboratori com en el cas anterior també viu als diferents campus, i fins ara no existia una unitat o protocol de coordinació. Aquest curs s’ha fet la primera trobada presencial, i el repte pel curs vinent serà posar en marxa aquesta xarxa de suport on els participants decidiran què volen que sigui.
 • Xarxa d’Emergència Energètica POE (2022): l’eficiència energètica en organitzacions com la UPC és un element amb un fort pes cultural. A partir dels aprenentages dels Plans d’Optimització Energètica (POE) que ja es van posar en solfa el 2013 ens proposem pel curs vinent desplegar una quarta xarxa digital amb equips POE renovats per a cada un dels edificis, escoles o campus.

L’aprenentatge vivencial, PACUs i Escola Nexus24

Les xarxes digitals de suport mutu són autoorganitzades i emergents, i conviuen amb processos d’aprenentatge més regulats com els PACUs i l’Escola Nexus24.

 • Escola Nexus24: hem fet aquest any la setena edició d’aquesta formació en treball col·laboratiu per el PAS de la unversitat. Hem compartit 25 hores híbrides aprenent i practicant amb eines i metodologies, treballant sobre problemàtiques reals i generant contactes i confiança. Com cada any hem comptat amb una organització convidada, en aquest cal l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • PACU Camins: el Procés d’Aprenentatge Col·laboratiu per a les Unitats (PACU) és una eina que sempre ha estat en fase beta i que s’adapta a les demandes de cada unitat, ja sigui de serveis generals o dels campus, i a tota una pandèmia si cal. Aquest primer curs amb l’escola de Camins hem treballat tres projectes col·laboratius (i hem fet formació) sobre comunicació, processos transversals i espais de relació entre persones. Han estat molt interessants, i podeu llegir els resultats en aquesta entrada.
 • PACU Vilanova: al campus de Vilanova fa anys que fan activitats col·laboratives, i ens van demanar un PACU diferent, adaptat, poc intrusiu, i pensem que ho hem fet bé perquè no ens han tornat a cridar. Vam participar de la fase de definició de projectes i després han continuat soles, i no podem estar més satisfets de l’experiència. De fet aquesta és la idea de com ha de funcionar un PACU durant la segona anualitat de suport de Nexus24, així que ja ens està bé.

Encàrrecs estratègics i col·laboracions puntuals

No tot acaba en xarxes de suport, PACUs i Escoles Nexus24. Cada cop més la gerència o la direcció de la UPC ens fan encàrrecs de més o menys complexitat que ens permeten donar visibilitat i validar la potència del model de treball col·laboratiu (que com sempre diem, no és òptim per a tots els processos).

 • Sessions de reflexió per a caps: durant quatre sessions hem aconseguir reunir i aillar a uns 20 caps de servei per identificar reptes en relació a la gestió de la universitat i buscar de manera col·laborativa propostes de solució sense apriorismes o el tan temut “sempre s’ha fet així”. Les sessions de treball les vam complementar amb xerrades molt interessants, i el resultat que hem obtingut creiem que és força satisfactori per les persones que han volgut participar-hi. Donem especialment les gràcies a la Júlia, l’Albert, la Blanche, l’Estefania, en Paco i la Cristina.
 • Altres encàrrecs en què hem treballat:
  • Impuls al pla estratègic d’Alumni
  • Articulació de la gestió de relacions internacionals als centres.
  • Dinàmica sobre els ODS a l’escola de Camins
  • Facilitació de les sessions de Dialogue i de les Pràctiques Unite!
  • Organització de les jornadades UPC de compromís social.

Què ens enduem?

El balanç del curs és molt positiu. Com dèiem abans no sabíem com aniria l’any, tampoc no ens havíem marcat objectius quantitatius perquè la pandèmica podia revifar en qualsevol moment, però creiem que ha anat força bé. Si haguéssim de fer una foto de les retros internes podríem dir que:

 • Els models d’aprenentatge planificar (PACUs i Escola NExus24) que els fem sota demanda ja han format a qui es volia formar. Per l’Escola Nexus24 tenim estratègia de projecció que ja us explicarem més endavant, i pels PACUs… acompanyarem el de Camins i si apareix alguna petició amb empenta i apadrinament l’entomarem com sempre amb il·lusió i adaptant-nos a cada realitat.
 • Els modes de xarxes s’estan consolidant, dia rere dia veiem exemples de la seva utilitat, potser no tant com ens les havíem imaginat però van fent. Creiem que són especialment útlils quan hi ha crisis sobtades o emergències -com ara la caiguda d’un servidor durant el procés de matrícula- però si no la tens muntada encara que sigui amb baixa activitat quan arriba el moment no la pots despertar.
 • Hem aconseguit introduir el treball col·laboratiu a nivell de caps de primer nivell de manera col·lectiva. Ho havíem fet en petit format a través de les diferents edicions de l’Escola Nexus24 o dels PACUs, però aquest curs ho hem fet per primer cop tots plegats, i ha estat una experiència que creiem tindrà continuitat.

I poc més ens queda al pap. De cara al curs vinent ja tenim més feina de la que podem gestionar, així que amb ganes de començar i expandir cap a l’estudiantat i el PDI per estendre una mica més la cultura col·laborativa a la UPC. Us desitgem un bon estiu!